Polityka prywatności bodykey

Data wejścia w życie: 25 maja 2018

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Amway Polska, ul. Puławska 366A, 02-819 Warszawa (w dalszej części niniejszego dokumentu zwany „Amway”) wykorzystuje dane osobowe gromadzone lub otrzymane od użytkowników („Użytkownicy”) programu utraty wagi bodykey by NUTRLITE™ („bodykey”).  Wyjaśnia w jaki sposób możemy gromadzić lub otrzymywać dane osobowe, typ danych osobowych, które możemy gromadzić, w jaki sposób wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy te dane, jak długo je przechowujemy, prawa użytkownika oraz jak się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności.

W jaki sposób możemy gromadzić lub otrzymać dane osobowe od użytkownika

Rejestracja. Dane osobowe gromadzone są poprzez formularz rejestracyjny i kwestionariusz „Opracuj mój plan”, które uzupełniane są w wersji papierowej lub przesyłane elektronicznie poprzez witrynę bodykey („Witryna”) oraz aplikację w celu wzięcia udziału w programie kontroli wagi.

Zalogowany jako Użytkownik. Jeżeli w Witrynie lub w Aplikacji pozostajesz zalogowany jako Użytkownik, możemy gromadzić pochodzące od Ciebie dane osobowe, np. w momencie, gdy aktualizujesz informacje osobowe.

Kontaktowanie się z nami. Możesz również podjąć decyzję o przesłaniu danych osobowych lub innych informacji za pomocą różnych kanałów komunikacji, np. poprzez e-mail, telefon lub formularz internetowy.

Pliki cookie. Wykorzystujemy pliki cookie lub podobne technologie, które umożliwiają gromadzenie pewnych informacji o wykorzystaniu Witryny, gdy użytkownik odwiedza, przegląda i korzysta z Witryny. Cookie to plik danych zapisywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym używanym do odwiedzenia naszej Witryny. Nie umożliwiamy osobom trzecim zamieszczania plików cookie na Państwa urządzeniu. Tak długo, jak nie są Państwo zalogowani do naszych usług, Państwa dane są anonimowe i nie możemy ich powiązać z Państwem. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie plików cookie, z jakich korzystamy oraz informację, dlaczego z nich korzystamy.

 • Poniższe elementy cookie nie są niezbędne dla funkcjonowania witryny i ogólnie służą do świadczenia, utrzymywania
  i doskonalenia naszych usług. 

 

Nazwa pliku cookie Cel
 Analizy Google  Elementy cookie służą do zbierania informacji na temat odwiedzających nasze witryny. Wszystkie dane zgromadzone za pośrednictwem tych elementów cookie są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników. Informacje te obejmują liczbę odwiedzających stronę, skąd odwiedzający do niej dotarli oraz które podstrony zostały odsłonięte

 

Pliki cookie można wyłączyć korzystając z ustawień przeglądarki (np. za pomocą funkcji „Preferencje” lub „Opcje internetowe” przeglądarki). Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje Witryny mogą nie działać prawidłowo, jeżeli korzystanie z plików cookie zostanie zablokowane. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zarządzania i usuwania plików cookie, odwiedź stronę www.aboutcookies.org.

Typy danych osobowych, które możemy gromadzić

Możemy gromadzić następujące dane osobowe użytkowników:

 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy lub e-mail, numer faksu oraz numer telefonu);
 • Płeć, wiek;
 • Sytuacja rodzinna, status zawodowy (np. zatrudniony na pełen etat, na pół etatu);
 • Wymiary ciała (np. wzrost, waga);
 • Waga docelowa;
 • Nazwa użytkownika, hasło;
 • Osobisty kod bodykey;
 • Preferencje żywieniowe;
 • Informacje o aktywności fizycznej;
 • Wiadomości wysyłane do innych użytkowników strony;
 • Preferencje dotyczące komunikacji; oraz
 • Wykorzystanie witryny, adres IP, typ przeglądarki oraz system operacyjny.

Inne dane osobowe możemy zbierać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli konieczne jest przetworzenie takich danych osobowych, dbamy o to, aby była do tego odpowiednia podstawa prawna (np. wyraźna zgoda użytkownika).

Korzystamy z zebranych danych osobowych do:

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne (i) do realizacji Państwa umowy z nami lub do podjęcia na państwa życzenie kroków przed zawarciem umowy z nami; (ii) do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych; lub (iii) w celu zadbania o nasze interesy prawne, w tym prowadzenie, ocenę i doskonalenie naszej działalności; zabezpieczenie i ochronę nas i innych przed oszustwem, nieupoważnionymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz w celu zapewnienia zgodności z polityką firmy i standardami branżowymi. W przypadku takich firm, jak Amway, prowadzących działalność na całym świecie, przetwarzanie danych osobowych klientów na potrzeby administracji wewnętrznej jest zazwyczaj traktowane jako interes prawny. Zgodnie z wymogami prawa dokładnie zbilansowaliśmy nasze biznesowe interesy prawne z przysługującym Państwu prawem ochrony danych.

W szczególności dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:  

 • Zarządzania procesem rejestracji;
 • Tworzenia i zarządzania kontem użytkownika online oraz odpowiadania na zapytania;
 • Przekazywania sugestii odnośnie odżywiania i aktywności fizycznej;
 • Komunikowania się z Tobą;
 • Umożliwiania interakcji pomiędzy Tobą, a innymi użytkownikami i/lub odwiedzającymi stronę (w zależności od ustawień Twojego profilu);
 • Ułatwiania korzystania z Witryny poprzez użycie plików cookie (np. aby zachować dane logowania);
 • Wykonywania analiz statystycznych oraz badań naukowych;
 • Doskonalenia Witryny, także poprzez śledzenie i monitorowanie wykorzystania Witryny za pomocą plików cookie oraz w celu diagnozowania problemów ze stosowanym przez nas oprogramowaniem i sprzętem;
 • Wdrażania warunków i postanowień umowy.

 W jaki sposób udostępniamy dane osobowe?

Amway nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie prowadzi obrotu Państwa danymi osobowymi. Amway dzieli się Państwa danymi osobowymi z:

 • podmiotami należącymi do Grupy Amway, którym dane osobowe są udostępniane, jeżeli jest to konieczne lub pożądane przez Amway
 • Przedsiębiorcami Amway, w celu umożliwienia komunikacji w sprawie produktów, usług oraz zamówień dotyczących Biznesu Amway
 • dostawcami rozwiązań infrastruktury lub platformy albo oprogramowania będących usługami, usług rozwoju oprogramowania, usług konserwacji systemu informatycznego, usług zarządzania rejestrami lub usług marketingowych świadczonych na terenie lub poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)
 • organami państwowymi lub innymi osobami trzecimi, jeżeli jest to wymagane prawem lub w rozsądnym zakresie wymagane w celu ochrony praw, interesów prawnych, mienia lub bezpieczeństwa innych osób lub nas samych

 W jaki sposób chronimy dane osobowe

Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, których celem jest ochrona danych osobowych podawanych przez użytkowników, aby zapobiec przypadkowemu, nieuprawnionemu lub nieupoważnionemu zniszczeniu, utracie, zmianie, dostępowi, ujawnieniu lub wykorzystaniu danych osobowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w jakich zostały one zgromadzone (patrz wyżej „Jak wykorzystujemy gromadzone dane osobowe?”), z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo wymaga inaczej. Proszę kontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie zachowania danych.

Odnośniki do innych witryn

Witryna może zawierać odnośniki do stron utrzymywanych przez osoby trzecie, których praktyki dotyczące gromadzenia informacji i prywatności mogą różnić się od naszych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące gromadzenia informacji oraz prywatności stosowane przez takie osoby trzecie. Zachęcamy do przeczytania oświadczenia o prywatności wszystkich witryn stron trzecich przed skorzystaniem z nich lub przekazaniem danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji na lub za pośrednictwem takich witryn.

Aktualizacja Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie. W przypadku zmiany niniejszego Ogłoszenia o prywatności w witrynie nastąpi aktualizacja daty wejścia w życie, a zmiany wejdą w życie w momencie publikacji.

Państwa prawa

Państwa prawa wynikające z obowiązujących przepisów mogą obejmować dostęp do Państwa danych osobowych, jakie przetwarzamy, prawo do korekty lub wymazania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli otrzymaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych, do jakiego doszło w oparciu o udzieloną zgodę przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z wymienionych praw, należy złożyć wniosek na piśmie korzystając z danych kontaktowych przedstawionych poniżej. Jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki rozpatrzymy Państwa wniosek, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzaniu Państwa danych osobowych w oparciu o interesy prawne Amway. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu, w tym także do celów profilowania w zakresie, w jakim ma to związek z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Jak można się z nami skontaktować?

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Informacji o polityce prywatności dotyczącej witryny / plików cookie lub jeżeli chcieliby Państwo zaktualizować swoje dane albo skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo kontaktować się z lokalnym podmiotem powiązanym, korzystając z formularza kontaktowego lub listownie pod adresem Amway Polska Sp. z.o.o., ul. Pulawska 366a, Warsaw, 02-819. Mogą Państwo kontaktować się także z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową (privacy@amway.com) lub listownie (Data Protection Officer, Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Niemcy).